2010 - present

2010 - present

ד"ר דרורה קרוטקין ז"ל, נולדה ב 30.07.1948 בתל אביב, בת ליוסף ורבקה מוטרו ז"ל, דור תשיעי בארץ ישראל.

נפטרה ב 19.06.2017, בביתה בתל אביב, מוקפת בקרוביה וחבריה האוהבים.

נקברה בבית העלמין נחלת יצחק.

ד"ר דרורה קרוטקין הייתה מרצה בכירה במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן ולימדה את הקורסים לתואר ראשון ולתואר שני במקצועות סטטיסטיקה, אקונומטריקה.

כמו כן, רכזה את קורס אקונומטריקה באוניברסיטה הפתוחה והרצתה בקורס אקונומטריקה במכללה האקדמית נתניה ובאוניברסיטת תל אביב, במכללה למנהל ובמכללות רבות אחרות.
 

ד"ר דרורה קרוטקין כהנה כיועצת סטטיסטית לגופים מסחריים גדולים.
 

עבודות המחקר שלה מפורסמות בכתבי עת מדעיים:


Games and Economic Behavior, International Review of Law and Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Labor Economics, Mathematical Social Sciences, Public Choice, Social Choice and Welfare, Theory and Decision.

 

 

  

ד"ר דרורה קרוטקין

ד"ר דרורה קרוטקין
סיכום אקונומטריקה