על הרעיון מאחורי כתיבת הספרים

ד"ר דרורה קרוטקין נחשבה למרצה יסודית וברורה ובעקבות עבודתה היומיומית עם סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות, מצאה כי ספרי הלימוד הקיימים בנושאים: סטטיסטיקה תיאורית, הסתברות, התפלגויות, אקונומטריקה, אינם נמצאים בהלימה מלאה עם דרישות הקורסים.

בעשר השנים האחרונות שקדה דרורה על כתיבת ספרי לימוד בנושאים: סטטיסטיקה תיאורית, הסתברות, התפלגויות, אקונומטריקה.

הספרים של דרורה מקיפים ומסבירים את החומר הלימודי בצורה ברורה ומתומצתת.

הספרים של דרורה נועדו ללמידה עצמית והם כוללים חומר תאורטי והרבה מאוד תרגילים עם פתרונות מלאים.

בכתיבת הספרים נעשתה חשיבה רבה ודגש על:

מודולאריות – קיימת חלוקה ברורה לפרקים, לסעיפים ולתתי סעיפים וזה מאפשר לדלג על סעיפים (במידה ולא כלולים בחומר הלימוד) מבלי לחשוש שזה יפגע בהבנת החומר.

תמצות החומר – כל סעיף קצר, אך מכיל כל היגד בנושא.
יתרה מזו, יש בספרים עומק רעיוני ומתמטי שלא תמצאו בספרי לימוד אחרים בנושאים: סטטיסטיקה תיאורית, הסתברות, התפלגויות, אקונומטריקה.

בסיום כל נושא מובאת דוגמה, אך לימוד הנושא אינו מסתמך על דוגמאות וזאת כי קריאה בספר לימוד מצריכה קריאה חוזרת של החומר וכאשר מלמדים נושא בעזרת דוגמאות, המעבר שוב ושוב על הדוגמאות הוא מייגע, צורך זמן מיותר ומאלץ את הלומד לתמצת לעצמו את עיקרי הדברים.
לכן כדי לחסוך לסטודנט זמן בחזרה על החומר כתבה דרורה את הספרים בצורה כזאת שבסיום כל נושא מובאת דוגמה, אך לימוד הנושא אינו מסתמך על דוגמאות. בעצם כך קריאה בספר לשם חזרה על החומר, אינו מצריך לחזור על הדוגמה,חוסך זמן לסטודנט מלעבור על דוגמאות שוב ושוב ומלתמצת לעצמו את עיקרי הדברים.

  

על הספרים של דרורה

סטטיסטיקה תיאורית, הסתברות, התפלגויות, אקונומטריקה