הסתברות והתפלגויות

לצפייה בתוכן העניינים לחץ כאן

הסתברות והתפלגויות חומר תאורטי

תרגילים ופתרונות

מחיר: 75 ש"ח

*המחיר כולל מע"מ, דמי טיפול ומשלוח בדואר רשום

** הספר ישלח בכריכה צהובה, לא מעוצבת.

הסתברות והתפלגויות חומר תאורטי תרגילים ופתרונות

הספר הסתברות והתפלגויות חומר תאורטי תרגילים ופתרונות נועד ללמידה ותרגול עצמי, ללא צורך בשום גורם מנחה.

 

בכתיבת הספר נעשתה חשיבה רבה ודגש על:

מודולאריות – קיימת חלוקה ברורה לפרקים, לסעיפים ולתתי סעיפים.
ניתן לדלג על סעיפים (במידה ולא כלולים בחומר הלימוד) מבלי לחשוש שזה יפגע בהבנת החומר.

תמצות החומר – כל סעיף קצר, אך מכיל כל היגד בנושא.
יתרה מזו, יש בו עומק רעיוני ומתמטי שלא תמצאו בספרי לימוד אחרים בנושא הסתברת והתפלגויות.

 

הספר הסתברות והתפלגויות חומר תאורטי תרגילים ופתרונות מכיל דוגמאות.
בסיום כל נושא מובאת דוגמה, אך לימוד הנושא אינו מסתמך על דוגמאות.
כך הקריאה בספר לשם חזרה על החומר אינה מצריכה לחזור על הדוגמה

וחוסך זמן לסטודנט מלעבור על דוגמאות שוב ושוב ומלתמצת לעצמו את עיקרי הדברים.