ברוכים הבאים לאתר הספרים של דרורה

אתר הספרים של דרורה מציע חמישה ספרי לימוד וספרי תרגול בנושאים: סטטיסטיקה תיאורית, הסתברות, התפלגויות, אקונומטריקה.
כל ספר מקיף את החומר הלימודי הנלמד בקורסים אלה באוניברסיטאות ובמכללות בישראל.
הספרים נועדו גם ללמידה עצמית, ללא צורך בשום גורם מנחה.
בכתיבת הספרים סטטיסטיקה תיאורית – חומר תאורטי, הסתברות והתפלגויות –חומר תאורטי ותרגילים עם פתרונות מלאים, אקונומטריקה -  חומר תאורטי, הושקעה מחשבה רבה: הם כוללים לימוד יסודי ומעמיק של כל נושא, אך הם גם מתומצתים, על מנת שבקריאות חוזרות בספר (כחלק מתהליך הלמידה), יחסוך הסטודנט לעצמו זמן יקר בלתמצת את עיקרי הדברים.
באתר תוכלו לעיין בתוכן העניינים של כל ספר ותוכלו גם לרכוש את הספרים.